Jdi na obsah Jdi na menu

Mateřská škola Máj K. Čapka 6 Nový Jičín

 

Mateřská škola Karla Čapka je největší v právním subjektu Máj a zároveň zde sídlí ředitelství právního subjektu.

Naše mateřská škola se nachází uprostřed sídliště. Je obklopena velkou zrenovovanou zahradou s názvem „Zahrada zdraví a radosti“, která  dává dětem dostatek prostoru pro volný pohyb, námětové hry i sportovní vyžití.  Naše zaměření je  na pohyb dětí a jejich přirozený pohybový a duševní rozvoj.

Jednotlivé třídy jsou účelově stavěny(třída, herna, kuchyňka, šatna, umývárna). Vybavení jednotlivých tříd je průběžně obměňováno a doplňováno. Využívají se nové dostupné pomůcky, hračky, knihy atd.. Modernizuje se prostředí i prostory mateřské školy.

V mateřské škole pracuje celkem 21 pracovníků: 12 pedagogických pracovnic včetně ředitelky a  zástupce ředitelky. Všechny tyto pedagogické pracovnice mají odborné pedagogické vzdělání, z toho 7 pracovnic má vzdělání vysokoškolské,  jedna ekonomka, která zpracovává podklady pro celý subjekt, 3 provozní pracovnice, které se starají o chod a čistotu zařízení, 1 vedoucí stravování a 4 kuchařky. V naší kuchyni se vaří i pro MŠ Vančurova, takže celkem pro 196 dětí a 35 dospělých.

V současné době navštěvuje mateřskou školu 132 dětí v pěti třídách.

Třída č. 1 Berušky  -  zapsáno 28 dětí

-  heterogenní a kompaktní skupina dětí od 3 do 7 let

-  využíváno je širší spektrum metod, prostředků a forem práce

-  hlubší zaměření na hudební a literární oblast 

Třída č. 2 Květinky  - zapsáno 28 dětí

-  heterogenní a kompaktní skupina dětí od 3 do 7 let

-  využíváno je širší spektrum metod, prostředků a forem práce

-  zařazena logopedická prevence u dětí

-  hlubší zaměření na jazykovou a výtvarnou výchovu

Třída č. 3 Sluníčka  -  zapsáno 28 dětí

-  heterogenní a kompaktní skupina dětí od 3 do 7 let

-  využíváno je širší spektrum metod, prostředků a forem práce

-  zařazena logopedická prevence u dětí

-  zavádění výuky předškolní matematiky podle Hejného

Třída č. 4 Motýlci  -  zapsáno 28 dětí

-  heterogenní a kompaktní skupina  dětí od 3 do 6 let

-  využíváno je širší spektrum metod, prostředků a forem práce

-  hlubší zaměření na pohybovou a dramatickou činnost

Třída č. 5 Kuřátka  -  zapsáno 20 dětí

-  heterogenní a kompaktní  skupina  dětí od 2 do 6 let, zde je spolupráce s chůvou

-  využíváno je širší spektrum metod, prostředků a forem práce

-  využívání ekologických prvků, pomůcek

      

Mateřská škola pracuje podle „Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání", který vychází z moderních požadavků „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání". Tento program byl vypracován  pedagogickými odborníky a následně vydán ministerstvem školství  a podporuje všestranný rozvoj osobnosti dítěte.

Při výchovně vzdělávací činnosti se zaměřujeme:

 -  na  individuální přístup k dítěti

 -  je kladen důraz na pozvolné a nenásilné začlenění dítěte do kolektivu

 -  bohatá výchovně vzdělávací nabídka školy - získávání dovedností, návyků a   základních  

    vědomostí, potřebných pro vstup do základní školy

 -  je preferováno učení hrou

 

Pro širší rozvoj dítěte nabízíme tyto kroužky:

-  předplavecký výcvik

-  saunování                                                       

-  dramatický kroužek                     

-  logopedická prevence

-  metoda dobrého startu

-  bruslení

-  lyžáče

-  školičku v přírodě

 

Dále pak nabízíme:

rodičům:              

-  zapojení rodičů do dění mateřské školy - „Klub rodičů"

-  možnost prohlédnutí mateřské školy, rodič může být s dítětem  v prvních dnech jeho adaptace

-  pořádání akcí pro rodiče a děti v průběhu roku

-  individuální přístup k dítěti, respektování požadavků rodičů (zdravotní, stravovací)

-  odborné a taktní jednání s rodiči

dětem :       

-  návštěva kulturních akcí

-  udržování tradic- vánoce, velikonoce, apod.

-  výlety

-  zájezdy

-  exkurze

-  spolupráce se základními školami, SVČ Fokus, Základní uměleckou školou, Mendlovou střední 

    školou, klinickým logopedem, Zdravotní školou, knihovnou

 

Naši činnost můžete průběžně sledovat na webových stránkách  mateřské školy a zároveň si prohlédnout fotografie z jednotlivých akcí, pořádaných školou.

                                                

Přijďte, už se na Vás moc těší kolektiv MŠ K. Čapka 

1. 9. 2018